8 czerwca 2009

Dobra praktyka Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach: „Konkurs Międzyszkolny – Niechaj Świętokrzyskie wszystkim będzie bliskie”