8 czerwca 2009

Dobra praktyka Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach: „Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną”