3 czerwca 2009

Wykaz rekomendowanych programów profilaktycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Proszę o zapoznanie się z wykazem programów profilaktycznych rekomendowanych do realizacji w szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Znajdą w nim państwo przegląd 34 profesjonalnych programów profilaktycznych, skonstruowanych w oparciu o współczesną wiedzę dotyczącą czynników ryzyka, czynników chroniących i sprawdzonych modeli oddziaływań profilaktycznych. Mają one wbudowane procedury ewaluacyjne pozwalające oceniać ich efektywność.

Pracownia Profilaktyki Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na bieżąco analizuje programy profilaktyczne w odniesieniu do najnowszego stanu badań naukowych oraz niezwykle dynamicznych zmian społecznych jakie obserwujemy w ostatnich latach. Rekomendowane przez CMPP-P programy mogą stać się niezwykle pomocne w działaniach profilaktycznych podejmowanych w szkołach i placówkach naszego województwa.

Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator Oświaty