11 maja 2009

Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Informujemy, że na stronie internetowej www.adaptacje.uw.edu.pl nauczyciele pracujący z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, na różnych poziomach edukacji w szkołach ogólnodostępnych, uzyskają profesjonalną wiedzę i rzetelne informacje na temat potrzeb, możliwości i form wsparcia w zakresie edukacji, nowych technologii oraz rewalidacji osób niewidomych i słabo widzących.