9 listopada 2021

XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu „Smoleniacy” zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące pokolenie”.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora zestaw 4 wierszy własnego autorstwa w 3 egzemplarzach w terminie do 26 listopada 2021.

Szczegółowe informacje na stronie http://1lo.bytom.pl/nadchodzace-pokolenie-kolejna-edycja/