8 listopada 2021

„Świętokrzyskie (jeszcze bardziej) dwujęzyczne” – szkolenie

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli aktywnie wspiera rozwój dwujęzyczności w województwie świętokrzyskim. Co roku przybywa w naszym województwie placówek realizujących nauczanie dwujęzyczne formalnie, ale warto wesprzeć kolejne inicjatywy rozwoju kompetencji językowych wśród świętokrzyskiej młodzieży.

Szkolenie „Świętokrzyskie (jeszcze bardziej) dwujęzyczne” odbędzie się 23 listopada 2021 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Będzie ono formą aktywnej współpracy przedstawicieli szkół, w których od kilku lat funkcjonują oddziały dwujęzyczne z przedstawicielami szkół, które zamierzają takie oddziały utworzyć w swoich szkołach w przyszłym roku szkolnym. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat formalnych aspektów tworzenia oddziałów dwujęzycznych, ale także w praktyce przeprowadzą symulację utworzenia takiego oddziału pod okiem ekspertów i praktyków. Szczegółowy program szkolenia w załączniku.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z trwającą pandemią Covid-19 spotkanie odbędzie się w formie on-line.

Rejestracja uczestników na spotkanie: Link trwa do 10 listopada 2021 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona – do udziału w spotkaniu zostanie zakwalifikowane 10 szkół z województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły (w spotkaniu będzie brał udział osobiście lub deleguje osobę, która będzie koordynować działania dwujęzyczne w szkole).

Osoby kontaktowe w sprawach szkolenia:

– Piotr Zimoch – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41-3421536, e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

– Sylwia Kurtek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41-3421827, e-mail: sylwia.kurtek@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Program - Swietokrzyskie (jeszcze bardziej) dwujezyczne
Data: 2021-11-22, typ pliku: DOCX, rozmiar: 84 KB