5 listopada 2021

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie POLSKO!”

Rok szkolny 2021/2022

Konkurs został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z:

 • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
  w Kielcach,
 • Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:

 • Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski

Uczestnicy konkursu przesyłali zgodnie z regulaminem nagrania oraz  teledyski.

Celem konkursu było   poszerzanie wiedzy o losach kraju i jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę oraz wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym, a także aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

Do udziału w konkursie  zakwalifikowano  139 utworów muzycznych wykonanych przez solistów oraz zespoły muzyczne z różnych przedszkoli, szkół i placówek z terenu woj. świętokrzyskiego  w trzech kategoriach wiekowych:

 • – klasy 0-III – 37 utworów muzycznych
 • – klasy IV-VIII- 90 utworów muzycznych
 • – szkoły ponadpodstawowe – 12 utworów muzycznych

Komisja konkursowa dokonała podsumowania konkursu i przyznała miejsca oraz dyplomy i nagrody dla uczestników.

Nagrody w konkursie ufundowali:

 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

Składamy również gorące podziękowania dyrekcjom przedszkoli, szkół/placówek oraz rodzicom uczestników za ich zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych

 1. Kategoria 0-III
  1. Indywidualnie
   1. I miejsce: Elena Sadowska – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EXlZEegHC_1Fjb07SjE2NvMBox9TPs3p01DAd39H7IKfRw?e=ACykmg
   2. II miejsce: Amelia Zagrodzka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 28  im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” w Kielcach:
    https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EWJmeflUXWBAg43N7QIAehQBsi-C2q5IuHM0246ZfbJrTw?e=Tz9qxw
   3. III miejsce: Alicja Jałocha – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie: https://youtu.be/RZ6iDx0dATs
  2. Zespołowo
   1. I miejsce: zespół uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu:
    https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EauD5-EpaD9OhS_eJpb-ACwBD_OdlByW-7guBw6q5qkv-w?e=tg5gJU
   2. II miejsce: zespół uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni:
    https://youtu.be/CeG_H19o_1M
   3. III miejsce: zespół z Przedszkola Samorządowego w Działoszycach:
    https://youtu.be/tPIxe73kaTY
 2. Kategoria IV-VIII
  1. Indywidualnie
   1. I miejsce: Natalia Orczyk – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EcFvhBR6snhMj1OFMV6xZyIB8696iEAYJak8t2wRTKB4kQ?e=RiqwTW
   2. II miejsce: Blanka Pytlik – uczennica publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie: https://drive.google.com/file/d/16IqDiLIMe_3alTwEGetJ2OlwVYf9HMK_/view
   3. III miejsce: Natalia Wróbel – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EUlSjx_-IMhBoy8p5yQLvdQBMCcLph0OlaG42OuZ_3iU2Q?e=uwkE9J
  2. Zespołowo
   1. I miejsce: zespół  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzierążni: https://spdzieraznia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/abajur_sp-dzieraznia_pl/Ef3Cge9tcblBov2XJBaOgkIBXM21GHsUktHyMqr0glW2cA?e=iity5z
   2. II miejsce: zespół uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EXSOzxGlhqJAmAMUYCKZr2kBjvbGqlPnbKIUS58hZboDUA?e=hjKo8O
   3. III miejsce: zespół uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej  im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie: https://drive.google.com/file/d/13Xrep1gQAoh05b-AXXvJbxQif5C0ojdz/view
 3. Szkoły ponadpodstawowe
  1. Indywidualnie
   1. I miejsce: Wiktoria Nowosielska – uczennica Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EY_3vNMH8pBBlD4i0crn760BwIs4lRipe7jnqM7xR4TYCg?e=9Fi4zQ
   2. II miejsce: Nikola Kozioł – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej: https://www.youtube.com/watch?v=Fi1jOxexN4s
   3. III miejsce:  Aleksandra Gąska – uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach: https://youtu.be/JeXFqLlpQrk
  2. Zespołowo
   1. I miejsce: zespół uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii: https://drive.google.com/file/d/1IcaIkhzBi_dNjcVqnWn754IPttQDqPXE/view?usp=sharing
   2. II miejsce: zespół uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/EWXSl9ppN3RMqADY22SdEC4BtSuyZ3rPAQ1cXOgNoFt4Uw?e=EXxQFU
   3.  III miejsce: zespół uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach: https://kielcescdn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomasz_sokolowski_scdn_pl/Ecm-Quj6LvZKsedyM0Ifr2MBrlHvHwSxTQKD3K9gopy-Jw?e=Xrwfym

 

Załączniki

dyplom-1
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 277 KB
dyplom-2
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 275 KB
dyplom-3
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 281 KB
dyplom-4
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 270 KB
dyplom-5
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 280 KB
dyplom-6
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 278 KB
dyplom-7
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 281 KB
dyplom-8
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 275 KB
dyplom-9
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 273 KB
dyplom-10
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 274 KB
dyplom-11
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 276 KB
dyplom-12
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 275 KB
dyplom-13
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 282 KB
dyplom-14
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 277 KB
dyplom-15
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 274 KB
dyplom-16
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 284 KB
dyplom-17
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 282 KB
dyplom-18
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 276 KB