6 grudnia 2021

Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25 rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni też inną ważną rolę. Podczas związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. Warto podkreślać także istotną rolę dorosłych – mamy i taty, babci i dziadka, ale też nauczycieli, pedagogów oraz Rzecznika Praw Dziecka, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl.

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– w tytule: nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs plastyczny z okazji ODPD”;
– wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły Formularz Konkursowy, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu;
– krótki opis (maks. 2000 znaków) przebiegu konkursu w szkole, czyli ile prac wykonali uczniowie z poszczególnych klas, kto dokonywał wyboru laureatów na poziomie szkolnym;
– załączniki w postaci skanów wybranych przez szkolne jury prac plastycznych, ewentualnie także zdjęć z wystawy, o ile prace zostały zamieszczone np. w gablocie na terenie szkoły. Pliki winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora/autorów;
– oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły pozwalające na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji tegoż konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także skany oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów – autorów prac zezwalające na zgłoszenie prac do konkursu, na użycie danych autorów prac – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac.

Zwycięzcy – wybrani przez Komisję, autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięscy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: rower, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w pingponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem.

Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata: zestaw do darta, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w pingponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem.

Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę z daszkiem.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-11-04, typ pliku: PDF, rozmiar: 149 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-11-04, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 2
Data: 2021-11-04, typ pliku: PDF, rozmiar: 103 KB