4 listopada 2021

Webinar: Zapewnianie równych szans w edukacji

Polskie Biuro Eurydice zaprasza na Webinar: Zapewnianie równych szans w edukacji. Uczestnicy zapoznają się z różnymi aspektami zapewniania równych szans w edukacji – od edukacji szkolnej po szkolnictwo wyższe.

Polskie Biuro Eurydice działa od roku 1996, a od roku 1998 wchodzi w skład Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wspierając ją w prowadzeniu programów współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji.

Z okazji 25-lecia działalności Polskie Biuro Eurydice zaprasza swoich odbiorców i wszystkich zainteresowanych na webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”, które odbędzie się 17 listopada 2021 roku o godz. 10.00, online (Zoom).

Program: tutaj.

Podczas webinarium uczestnicy zapoznają się z różnymi aspektami zapewniania równych szans w edukacji – od edukacji szkolnej po szkolnictwo wyższe, a w szczególności z tematyką:

  • zapewniania równych szans w edukacji szkolnej,
  • edukacji włączającej,
  • zapewniania równych szans w szkolnictwie wyższym,
  • polityki młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodych ludzi z grup defaworyzowanych.

Oprócz wystąpień ekspertów planowane jest podsumowanie obrad w formie dyskusji panelowej.

Aby wziąć udział w webinarze należy wypełnić: formularz rejestracyjny

Więcej informacji: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/webinar-zapewnianie-rownych-szans-w-edukacji