4 listopada 2021

Uczniowie z POWER-em! IV nabór formularzy zgłoszeniowych

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przypomina o trwającym IV naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 listopada 2021 roku o godzinie 23:59!

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” umożliwia uczniom, od VI klasy szkoły podstawowej, udział w grupowych wyjazdach zagranicznych do krajów UE. Wyjazdy mają na celu wzmocnienie lub nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4 lub pisząc na adres: powerse@frse.org.pl