2 listopada 2021

Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji – przedłużamy nabór do 12 listopada

Do 12 listopada przedłużamy nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Przypominamy, że członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada będzie składała się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).

Jak zostać członkiem Rady?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl.

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata, a także informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada 2021 r. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej MEiN.

Więcej informacji na temat kandydowania można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Ministra MEiN (tel. 22 52-92-208).

Działalność Rady Dzieci i Młodzieży

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja Rady trwa rok.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady DiM 2021
Data: 2021-11-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 33 KB