2 listopada 2021

Teledysk „STOP przemocy”

Fundacja „Światło – Życie” w związku z realizacją projektu „STOP przemocy w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego przez samorząd województwa świętokrzyskiego informuje o publikacji teledysku „STOP przemocy”.

Tematem przewodnim klipu jest przemoc rówieśnicza, w tym cyberprzemoc. Naszym celem jest zwiększenie świadomości w powyższym obszarze, uwrażliwienie na problem dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej z terenu województwa świętokrzyskiego oraz umożliwienie przeciwdziałania  zjawisku przemocy rówieśniczej, hejtowi
poprzez realizację zajęć dydaktycznych, lekcji wychowawczych z wykorzystaniem teledysku „STOP przemocy”. Klip został nagrany przez Zespół Wokalny „EWITA”  z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach oraz Scholę „Angelus”, działającą przy Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego Kielce-Białogon.

Działanie Fundacji „Światło – Życie” wpisuje się w kampanię wojewody świętokrzyskiego #świętokrzyskieNIEhejtuje. 

Teledysk dostępny: