29 października 2021

Informacja po szkoleniu „Dziecko z cukrzycą”

25 października 2021 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli, wychowawców oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego pt. „Dziecko z cukrzycą”.

Organizatorami VIII edycji szkolenia byli: Minister Zdrowia, Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Spotkanie rozpoczął Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, który wprowadził w tematykę szkolenia i zwrócił uwagę na ogromną rolę wiedzy na temat cukrzycy i jej leczenia w edukacji dzieci i optymalnego ich rozwoju.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Pani Katarzyna Nowacka powitała zebranych i wskazała na ważne aspekty działania nauczycieli w edukacji dzieci przewlekle chorych, w tym dzieci z cukrzycą.

W spotkaniu wzięli również udział:

 • Pani Ewa Kopolovets – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Pani Anna Kołomańska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Pan Mariusz Pasek – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Pani Beata Niziołek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Pani Wioletta Biernacka – Główny Specjalista Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Pani Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Tematyka szkolenia obejmowała:

 1. Informacje ogólne o cukrzycy.
 2. Leczenie cukrzycy u dziecka.
 3. Powikłania cukrzycy.
 4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole.

Załączniki

Prezentacja cukrzyca - P. Lidia Groele
Data: 2021-10-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 7 MB