29 października 2021

Ogólnopolskie badanie w zakresie dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań sektora motoryzacyjnego

Szanowni Państwo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w II edycji badania w zakresie dostosowania szkolnictwa branżowego do wymagań i potrzeb pracodawców z sektora motoryzacyjnego.

W tej edycji badania skupiono się na:

– analizie nauki w formie zdalnej,

– wpływie, jaki wywarła pandemia Covid-19 na jakość kształcenia zawodowego,

– aspektach związanych z kształceniem praktycznym,

– współpracy szkół i nauczycieli z pracodawcami,

– potrzebach w zakresie rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Badanie ma charakter ogólnopolski i zostało skierowane do wszystkich szkół branżowych
w całej Polsce, kształcących na kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej.

Zwracamy się z prośbą aby z Państwa szkoły ankietę wypełniło 1-2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Badanie prowadzone jest w postaci ankiety on-line; w celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć na poniższy link https://bit.ly/badanie-IIedycja

Badanie zostało przedłużone do 5.11.2021 r.

Zachęcamy do szerokiego i aktywnego udziału w badaniu. Badanie jest w pełni anonimowe,
a jego wyniki przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.