16 kwietnia 2009

Lista laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów woj. świętokrzyskiego po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań