22 października 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści, Rodzice, Uczniowie
wszystkich typów szkół i placówek

Przeciwdziałając skutkom pandemii Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.

Celem Programu jest zidentyfikowanie pojawiających się u uczniów problemów wywołanych izolacją w okresie pandemii. W ramach programu eksperci dokonają pogłębionej analizy problemów dzieci i młodzieży oraz zaprezentują metody pracy z uczniami, którzy borykają się z trudnościami. Efektem Programu będzie Model Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego uczniów, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Działania w ramach programu:

  1. Diagnoza problemów uczniów, głównie w zakresie dobrostanu psychicznego  w wyznaczonych 1200 szkołach w Polsce.
  2. Bieżące wsparcie dzieci i młodzieży w odbudowywaniu relacji rówieśniczych.
  3. Szkolenia dla nauczycieli i specjalistów.

W każdym województwie powołani zostali koordynatorzy wsparcia Programu. Koordynatorami na terenie województwa świętokrzyskiego są:

  1. Pani Beata Domaradzka – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie, domaradzka@uksw.edu.pl
  2. Pani dr hab. Paulina Forma – pedagog w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, forma@uksw.edu.pl
  3. Pani Bożena Kulba – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju, kulba@uksw.edu.pl
  4. Pani Anna Serwinowska-Chodorek – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
    w Opatowie, serwinowska-chodorek@uksw.edu.pl

Aktualnie zakończył się pierwszy etap Programu — badania diagnostyczne. Z terenu województwa świętokrzyskiego w badaniu wzięło udział 49 wytypowanych szkół/placówek: 33 szkoły podstawowe, 14 szkół ponadpodstawowych oraz 2 placówki.

Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach, serdecznie dziękuję.

W ramach programu powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza będąca źródłem wiedzy teoretycznej i  praktycznej przydatnej w pracy wychowawczej oraz bazą narzędzi badawczo-diagnostycznych i szkoleń (umożliwia rejestrację na szkolenia i konferencje).

Serdecznie zachęcam do korzystania z zasobów platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl.

Zachęcam Państwa również do wzięcia udziału w konferencji  Rodzina i szkoła wobec pandemii Covid-19. Diagnoza sytuacji organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w dniu 26 października 2021 r.

Szczegóły na stronie: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/2732-rodzina-i-szkola-wobec-pandemii-covid-19

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik