21 października 2021

Projekt „Nauczanie Dwujęzyczne”, edycja 2021/2022

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rusza z kolejną edycją projektu Nauczanie Dwujęzyczne, propagującego wdrażanie edukacji dwujęzycznej. Wraz z ekspertami niedawno utworzonego Świętokrzyskiego Zespołu Innowatorów Dwujęzyczności, proponujemy kompleksowe wsparcie formalnych i nieformalnych działań dwujęzycznych od przedszkola do matury. Osoby i instytucje  planujące, rozpoczynające i kontynuujące rozmaite formy edukacji dwujęzycznej otrzymają pomoc poprzez zróżnicowaną ofertę szkoleń – konferencji, webinariów i warsztatów oraz zindywidualizowane wsparcie dla szkół wdrażających nauczanie dwujęzyczne. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli organów prowadzących szkoły do udziału w kolejnej edycji projektu „Nauczanie dwujęzyczne”. Głównym celem działań zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022 jest wsparcie metodyczne i formalnoprawne dyrektorów i nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne oraz planujących wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w szkołach województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, a szczególnie nauczycieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, dla których została przygotowana specjalna ścieżka projektowa.

 

Tegoroczna edycja projektu Nauczanie Dwujęzyczne w roku szkolnym 2021/2022 przyjmie następującą strukturę:

 

Zespół konsultantów Pracowni Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych ŚCDN przygotował propozycje warsztatów w ramach sieci współpracy i samokształcenia Dwujęzyczni w szkole, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli zainteresowanych nauczaniem dwujęzycznym.

Warsztaty w ramach sieci są skierowane do nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych: przedszkoli i klas I–III, klas IV–VI, klas VII–VIII szkoły podstawowej, oraz ponadpodstawowych w tym szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego. Mają one na celu przygotowanie metodyczne nauczycieli do pracy w oddziałach dwujęzycznych i wzbogacenie ich warsztatu pracy.

 

Tematyka szkoleń w roku szkolnym 2021/2022 uwzględnia praktyczne aspekty nauczania dwujęzycznego, m.in.:

  • Dwujęzyczne know how – czyli dwujęzyczność w polskim systemie edukacyjnym.
  • Dwujęzyczna innowacja pedagogiczna.
  • Praktyczne wskazówki do wykorzystania na lekcji CLIL.
  • Planowanie lekcji dwujęzycznych.
  • Myślenie krytyczne na lekcji dwujęzycznej.
  • Scenariusze lekcji dwujęzycznych.
  • Zasady tworzenia materiałów na lekcje dwujęzyczne.
  • Proste przykłady zastosowania tik na lekcjach języka angielskiego.

Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych są zajęcia e-learningowe prowadzone w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Na platformie e-learningowej udostępniony jest bogaty zasób materiałów metodycznych do przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, scenariusze lekcji dwujęzycznych, ciekawe rozwiązania praktyczne.

 

Więcej informacji:

https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/763-projekt-nauczanie-dwujezyczne-2021-2022