21 października 2021

Procedura tworzenia szkół i oddziałów dwujęzycznych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych, liceów i techników
w województwie świętokrzyskim

 

Nauczanie dwujęzyczne w szkołach realizowane w sposób formalny dotyczy tworzenia szkół dwujęzycznych – w przypadku szkół ponadpodstawowych oraz tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych (od kl. VII) oraz w ponadpodstawowych.
W szkołach ponadpodstawowych formalnie można nauczanie dwujęzyczne organizować
w liceach i technikach. By takie oddziały mogły powstać należy spełnić szereg warunków formalnych uwzględniając możliwości szkoły i potrzeby uczniów. W załączonej prezentacji zebrano formalne wytyczne odnośnie tworzenia szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi.

W przypadku pytań odnośnie formalnych aspektów organizacji nauczania dwujęzycznego osobą kontaktową jest Pan Piotr Zimoch, wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41-3421536, e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Nauczanie dwujęzyczne
Data: 2021-10-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB