21 października 2021

Dwujęzyczność w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie rozwojem kompetencji językowych młodych ludzi. Szkoła stanowi jedno z podstawowych miejsc, gdzie dzieci i młodzież mają szansę te kompetencje nabywać i kształcić. Nauka języków obcych pojawia się formalnie także już na etapie przedszkola. Nauczanie dwujęzyczne jest innowacyjną formą nauki języków obcych i zyskuje coraz większą rangę w systemie edukacji. W ten sposób zwiększony nacisk na rozwój umiejętności posługiwania się językiem obcym otwiera przed młodymi ludźmi nowe perspektywy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Porozumiewanie się w języku obcym stanowi jedną z ośmiu kompetencji kluczowych zaproponowanych przez Unię Europejską w trosce o to, by wszyscy obywatele w krajach członkowskich już od najmłodszych lat zdobywali kluczowe kompetencje oraz podstawowe umiejętności i kontynuowali naukę na całe życie. Rozwój tej i pozostałych kompetencji stanowi połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, co jest odpowiedzią na potrzebę samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem oraz wspomaga w integracji społecznej i zdobyciu wymarzonego zatrudnienia. Konieczność znajomości języków obcych w obliczu funkcjonowania we współczesnym, wielojęzycznym świecie jest także w obszarze zainteresowania Ministerstwa Edukacji i Nauki, co potwierdzają choćby zmiany wprowadzane w polskim systemie edukacji od roku 2017 dotyczące tworzenia oddziałów i szkół dwujęzycznych.

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspiera wszelkie inicjatywy dotyczące rozwoju nauczania języków obcych w województwie świętokrzyskim zarówno z zakresu funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w szkołach, ale też i wprowadzania innowacji i projektów językowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi nauczania dwujęzycznego i do utworzenia oddziałów dwujęzycznych w Państwa szkole, ale też i do wprowadzania innowacji obcojęzycznych i udziału w projektach językowych.