19 kwietnia 2010

Ogólnopolski program stypendialny „Metro Student”

Rozpoczyna się ogólnopolska rekrutacja do programu stypendialnego „Metro Student”. 

W programie mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni maturzyści zainteresowani karierą w handlu. 

Kwota miesięcznego dofinansowania w przeliczeniu na jednego stypendystę wynosi 1100 zł przez cały okres studiów.