19 października 2021

Zaproszenie na seminarium „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”

Dział Badań Naukowych Collegium Civitas zaprasza na seminarium „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”. Spotkanie odbędzie się 25 października w godz. 17–19 na platformie ZOOM.

Ile razy na 15 tysiącach stron 75 podręczników szkolnych pojawia się słowo „niepełnosprawność” i „osoba z niepełnosprawnością”? Czy są jakiekolwiek nawiązania do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i praw człowieka? W jaki sposób przedstawia się uczniom i uczennicom niepełnosprawność? Dlaczego reprezentacja niepełnosprawności w edukacji jest tak ważna dla jakości demokracji?

O tych zagadnieniach będzie mowa podczas seminarium podsumowującego projekt badawczy „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”. W ramach projektu przeprowadzono pierwsze w Polsce kompleksowe badanie niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych na wszystkich etapach edukacji (wczesnoszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym). Badanie prowadzone było w nurcie partycypacyjnym i studiów o niepełnosprawności w trzech wymiarach: opisowym, normotwórczym i rzeczniczym.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną rekomendacje i dobre praktyki, które umożliwią ukazywanie tego zjawiska w sposób adekwatny, wolny od uprzedzeń i krzywdzących stereotypów. Do udziału w seminarium zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane debatą o jakości edukacji i społeczeństwa obywatelskiego oraz działaniami na ich rzecz.

Seminarium otworzy dr Katarzyna Iwińska, prorektorka ds. badań naukowych w Collegium Civitas. Poprowadzą je badaczki z zespołu projektowego: dr Marta Sałkowska, Magdalena Kocejko, Magda Szarota oraz Angelika Greniuk. W seminarium wezmą udział dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, dr Magdalena Zdrodowska, Kamila Albin oraz Tomasz Przybyszewski.

Seminarium będzie tłumaczone na polski język migowy. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego zostanie wysłany link do wydarzenia.

Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa w seminarium.

Więcej o projekcie „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” można przeczytać na portalu Niepelnosprawni.pl.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatami: Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, magazynu Integracja i portalu Niepelnosprawni.pl, portalu Ngo.pl i Fundacji Szkoła z klasą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.