15 października 2021

Konkurs i Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Zapraszamy do udziału w XXVII Konkursie Historycznym oraz XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. majora M. Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII oraz branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 października 2021 r. wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.losyzolnierza.pl.

Wszystkim laureatom i finalistom III etapu wojewódzkiego Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych, laureaci i finaliści III etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymują dodatkowe punkty  w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Zgłoszeń do Olimpiady Przedmiotowej można dokonywać do 18 października 2021 r. wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.olimpiadalosyzolnierza.pl

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2021-10-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 434 KB
Program merytoryczny Konkursu
Data: 2021-10-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 233 KB
Terminarz Olimpiady
Data: 2021-10-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 168 KB
Olimpiada – wykaz literatury
Data: 2021-10-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 97 KB