15 października 2021

Podsumowanie wojewódzkiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli: Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Uroczystość była prowadzona przez Panią Irenę Sobieraj, wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej poświęcone były uhonorowaniu dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji szkół i placówek oświatowych odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dwoje świętokrzyskich nauczycieli otrzymało tytuł honorowego Profesora Oświaty – Pani Marta Jagniątkowska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach oraz Pani Bogumiła Kępkowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Emilii Wijas i Emilii Haby – wokalistek ze Studia Piosenki  EWiTA Ewy Bocheńskiej oraz Laury Olchawy – wokalistki ze Studia Piosenki BLUE SONG Joanny Litwin, który stanowił piękną dedykację muzyczną dla wszystkich odznaczonych i nagrodzonych.