15 października 2021

Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie – POLSKO!”

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie – POLSKO!” organizowanym przy współudziale Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Buski-Zdroju.

W konkursie realizowanym w formie zdalnej mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin.

Link do nagrania należy przesłać droga elektroniczną na adres mailowy: konkurs@scdn.pl do 29 października 2021 r.

Osoby do kontaktu w sprawie Konkursu:

– wizytator Irena Sobieraj irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 350 18 57

– wizytator Elżbieta Szczęsna-Kusak elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 350 18 57

 

 

Załączniki