14 października 2021

Honorowy Profesor Oświaty w roku 2021

W 2021 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyły z województwa świętokrzyskiego dwie osoby. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki
na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymały Panie:

  1. Marta Jagniątkowska – dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach
  2. Bogumiła Kępkowska – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach.