13 października 2021

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”
Cyprian Kamil Norwid

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wiedza, umiejętność uczenia się jest w dzisiejszych czasach największym kapitałem każdego człowieka. Dzień Edukacji Narodowej to dzień, w którym trzeba podziękować za cierpliwość,  za słowa pochwały, za trud włożony w dzieło „by wychować nie tylko mądrego człowieka, ale człowieka wielkiego serca i wielkiego ducha”.

Życzymy  wytrwałości w dążeniu do coraz lepszego wykonywania swoich powinności, bycia mistrzem, autorytetem, wyrozumiałym przewodnikiem po świecie nauki, kultury i sztuki.  Życzymy zdrowia, tak niezmiernie potrzebnego w dzisiejszych czasach, pogody ducha, daru napotykania na swojej drodze ludzi życzliwych,
a także nadziei, że każdy następny dzień będzie lepszy od poprzedniego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach