12 października 2021

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy i na zlecenie Senatu RP, organizuje konkurs „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”.

Przedsięwzięcie organizowane jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych w związku z przypadającą w 2022 roku setną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu RP. Poświęcone będzie problematyce władzy ustawodawczej w Polsce, w szczególności roli i znaczeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest:

  • rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania problematyką systemu rządów w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności władzą ustawodawczą,
  • doskonalenie umiejętności indywidualnego dokonywania analiz i ocen na podstawie posiadanych informacji oraz konstruowania dłuższej pisemnej formy wypowiedzi (praca pisemna),
  • wyłonienie spośród najlepszych uczestników grona laureatów, którym przysługiwać będą uprawnienia wynikające z uzyskanych tytułów.

Dla zwycięzców przewidziano przywileje w postępowaniu rekrutacyjnym na prestiżowe studia I stopnia na Uczelniach Wyższych w Polsce oraz nagrody rzeczowe. Uczestnicy zawodów centralnych otrzymają również certyfikat potwierdzający udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz Regulamin znajdą Państwo również na stronie http://www.owpsw.edu.pl/konkurs-o-senacie-rp/