12 października 2021

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W dniu 29 września 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie dotyczące organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Beata Niziołek – zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach,  Małgorzata Zielińska-Perczak, Anna Bilewska – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek organizujących turnusy.

Podczas spotkania omówiono zasady organizacji i prowadzenia turnusów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz ustalono harmonogram realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2021/2022.

Załączniki