7 października 2021

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych, 15–26 listopada 2021, Ustka

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 15 – 26 listopada 2021 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej, co w przekonaniu MON może zwiększyć bezpieczeństwo uczniów klas mundurowych oraz pozwoli przekazać im przez nauczyciela wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają lub nie mieli kwalifikacji ratownika. Liczba miejsc jest ograniczona – 24 osoby. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które z braku miejsc w poprzednich kursach, nie zostały na nie przyjęte, następnie nauczyciele ze szkół, które biorą udział w projektach resortowych dla szkół, tj. oddziały przygotowania wojskowego, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe i Cyber-mil z klasą. Do uczestnictwa w kursie mogą się także zgłosić instruktorzy/członkowie proobronnych organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia z młodzieżą klas mundurowych, którzy będą przyjęci do udziału w miarę wolnych miejsc.

Zgłoszenia należy składać e-mailem lub faksem na dedykowanym formularzu. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu lub braku możliwości przyjęcia zgłoszenia, uczestnik zostanie powiadomiony na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 października br.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany uczestnikowi wraz z informacją o jego zakwalifikowaniu się.

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub jednolity ubiór ćwiczebny),
 • buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie
  z protektorem, sznurowane powyżej kostki,
 • nakrycie głowy,
 • ubranie treningowe (sportowe),
 • ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,
 • strój na pływalnię (zajęcia z podejmowania topielca),
 • ubranie na zmianę (sportowe) – na zajęciach istnieje ryzyko pochlapania sztuczną krwią.

Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

 • zajęcia szkoleniowe,
 • zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w bazie noclegowej „KADET” – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych, w dniach 14-26 listopada br.,
 • wyżywienie w dniach 15-26 listopada br.,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • transport w dniu 14 listopada br. godz. 18.00 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;
 • transport w dniu 26 listopada br., na dworzec kolejowy w Słupsku.

Koszt wyżywienia w dniu 14 listopada br. oraz dojazdu do Ustki lub Słupska i z powrotem do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

Dni 20 i 21 listopada br. (sobota i niedziela) są dniami wolnymi od zajęć, do dyspozycji uczestników. W tych dniach uczestnicy mogą opuścić CSMW lub pozostać na miejscu.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych uczestnik nie zostanie dopuszczony do egzaminu końcowego oraz nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na kurs, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 14 listopada br. w CSMW w Ustce lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym w Słupsku (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Szczegółowych informacji udziela pani Aleksandra Rek z Zespołu do spraw Współpracy ze Społeczeństwem, nr tel. 261 877 725, adres e-mail: arek@mon.gov.pl.

Załączniki

formularz zgłoszeniowy kpp listopad 2021
Data: 2021-10-07, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB
formularz zgłoszeniowy szkolenie inst.-met. październik 2021
Data: 2021-10-07, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB