6 października 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Przełożonego Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa
Króla w Warszawie.

Tematem prac literackich i plastycznych powinny być słowa św. Wincentego Pallottiego „Odwagi! Działajmy, działajmy… Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro, nieskończenie wiele dobra!”.

Termin nadsyłania prac konkursowych – 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://sp-pallotti.pl