10 listopada 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych (aktualizacja – komunikat nr 2)

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym, który organizowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny może stanowić zachętę dla dzieci i młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów: etap I szkolny – 10 grudnia 2021 r., etap II wojewódzki – 04.03.2022 r. etap III ogólnopolski29.04.2022 r.

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszeniado 05.11.2021 r. dostępne są pod adresem https://konkursretoryczny.lscdn.pl

Załączniki

Regulamin Konkursu Retorycznego
Data: 2021-10-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 8 MB
Komunikat nr 2 ws. szczegółowej organizacji I etapu Konkursu Retorycznego
Data: 2021-11-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 113 KB