6 października 2021

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r.

Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczniowie którzy wezmą udział w konkursie mogą starać się o:
– stypendia – zostaną przyznane uczniom, rokującym nadzieję na przyszłość, ponieważ np. są uczniami szkół muzycznych, baletowych, plastycznych, sportowych lub należą do klubów sportowych, tanecznych i plastycznych;
– nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – otrzymają uczniowie za całoroczną pracę zarówno ci, którzy kwalifikują się do stypendium i uczniowie, którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej i w ocenie komisji zasługują na wsparcie.

W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie pochodzenia romskiego z całego kraju, którzy są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce.
1. Są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
2. Do dnia 1 stycznia 2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia.
3. Realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew (różne formy muzyki), taniec, sport.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-10-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 115 KB
Karta zgloszeniowa
Data: 2021-10-06, typ pliku: DOC, rozmiar: 47 KB