6 października 2021

Nabór propozycji pomysłów i inicjatyw na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie jednostek samorządu terytorialnego,
młodzieżowe rady miast/gmin oraz samorządy uczniowskie i studenckie,
instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Samorządem Województwa zaprasza do zgłaszania propozycji pomysłów i inicjatyw istotnych dla aktywizacji społecznej świętokrzyskiej młodzieży.

Celem działania jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb młodych ludzi oraz zachęcenie ich do działania – projektowania oraz realizacji różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Jakie projekty są poszukiwane?

Przyjęta w dniu 2 lipca Uchwała Nr VII/41/21 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych zachęca  –  jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast/gmin oraz samorządy uczniowskie i studenckie do zgłaszania swoich projektów do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych. Dzięki temu poznamy nowe projekty i działania, które warto rozwijać i popularyzować. W oparciu o projekty zgłoszone do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych oraz dotychczas realizowane przez Samorząd Województwa przedsięwzięcia, opracowany zostanie dokument strategiczny na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”, który wyznaczy kierunek kształtowania polityki młodzieżowej w naszym regionie.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o zgłaszanie propozycji pomysłów i inicjatyw istotnych dla aktywizacji społecznej świętokrzyskiej młodzieży, które wpłyną na zwiększenie ich kluczowych kompetencji oraz zachęcą młodzież do pozostania w regionie lub do powrotu po zakończeniu edukacji w szkole wyższej.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego –  jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast/gmin oraz samorządy uczniowskie i studenckie. Propozycje osób indywidualnych można zgłaszać za pośrednictwem swojego samorządu szkolnego, studenckiego lub Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Jak można zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić poprzez wypełnienie formularza umieszczonego poniżej i przesłanie go do dnia 31 października 2021 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: mlodziezowysejmik@sejmik.kielce.pl.

Wszelkie pytania lub wątpliwości należy kierować do pracowników Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, tel. 41 342 11 00.