4 października 2021

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Świętokrzyski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2021/2022. W załączeniu lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium.

Informujemy, że szczegóły wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym.

Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Załącznik: lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Załączniki

Lista stypendystów PRM 2021/22
Data: 2021-11-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 38 KB