1 października 2021

Bezpłatna konferencja „Przyszłość edukacji”

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP)  zaprasza do udziału w konferencji „Przyszłość edukacji”. Podczas wydarzenia będą toczone dyskusje na temat zmian w systemie edukacji w Polsce i kierunków jej rozwoju.

Impulsem do zorganizowania konferencji jest chęć zaprezentowania modelu polityki edukacyjnej Edukacja 2030+. Raport ten stanowi efekt licznych badań z udziałem m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców, władz rządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia edukacji. Model zawiera konkretne rekomendacje zmian, jak i kierunkowe wskazania dla decydentów politycznych – zarówno w odniesieniu do najbliższej, jak i bardziej odległej przyszłości.

Druga część konferencji poświęcona zostanie premierze publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr. M. Jelonek), która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. W tym bloku przedstawione zostaną założenia szkoły relacyjnej oraz ciekawe przykłady dobrych praktyk wdrożonych w polskich szkołach, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną.

Konferencja odbędzie się 12.10.2021 r. w godz. 12.00 – 16.30. w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, a także będzie transmitowana online na platformie www.live.oees.pl

Szczegółowe informacje: https://fundacjagap.pl/konferencja-przyszlosc-edukacji/