1 października 2021

Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prosi o zapoznanie się z  artykułem naukowym dotyczącym odpowiedzialności karnej pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane przygotowanym przez jednego z naukowców Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Radosława Krajewskiego, prof. uczelni.

Link do artykułu:

Instytut prosi Państwa o wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej. Jej wyniki są potrzebne do dokonania oceny przydatności takiej aktywności Uniwersytetu na rzecz instytucji oświatowych.

Link do ankiety: