1 października 2021

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz 2 Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

W roku szkolnym 2021/2022 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski.

I etap szkolny – 22 października 2021 r.
II etap okręgowy – 26 listopada 2021 r.
III etap ogólnopolski – 31 marca – 1 kwietnia 2022 r.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego.

Laureaci finału Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia. W roku szkolnym 2021/2022 laureaci mają wstęp bez egzaminu na następujące uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Gdańska w Gdańsku, Politechnika Łódzka w Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Więcej informacji na stronie https://www.zsps.poznan.pl/index.php/olimpiada/