30 września 2021

Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki – projekt Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla świętokrzyskich przedszkoli

Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki! to działanie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którego celem jest wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w świętokrzyskich przedszkolach. Jest to projekt, do którego może dołączyć każde przedszkole z terenu województwa świętokrzyskiego.

Działania projektowe przewidują powołanie dwudziestu przedszkoli fokusowych na terenie każdego z trzynastu powiatów województwa świętokrzyskiego, które będą pełnić rolę modelowych placówek w kontekście dwujęzyczności.

Wyłonione w procesie rekrutacji placówki, otrzymają wsparcie merytoryczne i rzeczowe w postaci:

  • materiałów dla wychowawcy (bez kwalifikacji do nauczania języka angielskiego) w wersji cyfrowej i drukowanej wraz z kompletem pacynek;
  • dostęp do materiałów w wersji cyfrowej dla nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego do codziennej, kontekstowej, interaktywnej edukacji językowej wraz z wszelkimi pomocami multimedialnymi, kartami obrazkowymi oraz plakatem w wersji cyfrowej;
  • scenariusze interaktywnych codziennych zabaw z dziećmi dla nauczyciela języka angielskiego w wersji tradycyjnej – drukowanej.

Liderami Projektu są:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Rejestracja/zgłoszenia do projektu
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN.

Kod formy: PS014     

 

Załączniki