29 września 2021

Dyskusja na temat książki „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają 5 października o godz. 17.00 na dyskusję na temat książki Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. W dyskusji wezmą udział autorzy i redaktorzy książki: dr hab. Edyta Majcher-Ociesa, dr Tomasz Domański oraz dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki. Będziemy rozmawiać m.in. o „pogromie kieleckim”, o tym jak działało prawo, jakie manipulacje stosowano przy podawaniu liczby ofiar i przebiegu zajść w mediach.

W publikacji poruszono różnorodne zagadnienia – od wydarzeń w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1904 r. aż po analizę prasy współczesnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się okres II wojny światowej i czasy powojenne, w tym wydarzenia z okresu stalinowskiego. Publikowane artykuły przynoszą nowe spojrzenie na badania z zakresu sieci społecznych, historii mówionej czy kwestie źródłoznawcze. Oparte zostały o różnorodną i bogatą podstawę źródłową, m.in. dokumenty wytworzone przez organy sądownicze, policję, Urząd Bezpieczeństwa, konspirację AK, prasę, ale również wspomnienia czy relacje.

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w Kielcach w 2017 roku. Jej organizatorami były Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.