29 września 2021

Nabór wniosków w dodatkowym konkursie grantowym w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W związku z niewyczerpaniem alokacji środków grantowych w Konkursie grantowym nr 1/SCWE2/KZ/2021, zgodnie z § 5 pkt. 6 Procedury realizacji przedsięwzięcia grantowego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza dodatkowy nabór wniosków grantowych.

Utworzone w konkursie Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) staną się jednym z rozwiązań na rzecz wdrażania wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczniów.

Do udziału w konkursie ORE zaprasza organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne lub placówki specjalne, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW).

Szczegółowe informacje: https://www.ore.edu.pl/2021/09/nabor-wnioskow-w-dodatkowym-konkursie-grantowym/