27 września 2021

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2021/2022 organizuje XXXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. XXXV edycja Olimpiady została objęta honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zawody  poszczególnych  stopni  Olimpiady   Wiedzy  Ekonomicznej,   w  porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zaplanowano w następujących terminach:

  • zawody I stopnia (szkolne) -10 listopada 2021 r. (środa),
  • zawody li stopnia (okręgowe)-14 stycznia 2022 r. (piątek),
  • zawody Ili stopnia (centralne) – 2 i 3 kwietnia 2022 r. (sobota i niedziela).

Wszelkie informacje na temat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.owe.pte.pl.