27 września 2021

Konkurs „Świat Pieniądza”

Promowanie wiedzy na temat ekonomii wśród najmłodszych to cel najnowszego Konkursu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju – „Świat Pieniądza”. Do Projektu zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych oraz podopieczni domów dziecka i świetlic środowiskowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października.

Edukacja w zakresie oszczędzania, zarządzani własnym budżetem czy planowania wydatków, powinna być prowadzona od najmłodszych lat. Dzięki niej kształtowana jest nie tylko umiejętność decydowania o pieniądzach, ale także wiedza o ich wartości. Fundacja PFR wraz z zespołem Centralnego Domu Technologii wyszła naprzeciw potrzebom edukacji w tym obszarze i zaprosiła nauczycieli i dyrektorów szkół do wspólnego podjęcia tego tematu. W ramach projektu powstał Konkurs „Świat Pieniądza”, który ma pokazać jak w atrakcyjny sposób uczyć młodych ludzi podstaw ekonomii.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać zespoły składające się z wychowanków domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz uczniowie szkół podstawowych w wieku 8-14 lat. Każdy zespół uczestników powinien mieć swojego przedstawiciela, którym może zostać dyrektor placówki, opiekun grupy czy nauczyciel. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 10 października wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Projektu.

Do każdej placówki, która zgłosi uczestników, zostaną dostarczone bezpłatnie egzemplarze książki „Świat Pieniądza”. Na jej podstawie przedstawiciel zespołu ma za zadanie przeprowadzić oraz udokumentować 45-minutową lekcję na temat finansów. Druga część zadania konkursowego, zakłada jeszcze większe kreatywne zaangażowanie   uczniów i polega na dopisaniu do książki ostatniego rozdziału „Oszczędzaniu na przyszłość”. Oba etapy Konkursu należy udokumentować w dowolnej formie i wysłać do 14 listopada.

Szczegóły Konkursu oraz Regulamin znajdują się na stronie projektu.