27 września 2021

Projekt „AI4Youth”

Projekt AI4Youth adresowany jest do nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.

Program AI4Youth został stworzony przez firmę Intel i ma na celu zwiększenie świadomości w obszarze cyfryzacji, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji, oraz promowanie nabywania kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Transformacja cyfrowa sprawia, że znajomość nowoczesnych technologii i posiadanie wiedzy z wielu dziedzin może znacznie ułatwić odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, że sztuczna inteligencja oraz powiązane z nią technologie, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu, w jaki na co dzień pracujemy. To właśnie z myślą o nich powstał projekt AI4Youth, który kładzie nacisk na ww. aspekty i może być realizowany z wieloma korzyściami w każdej szkole ponadpodstawowej. Dostarcza wiedzy, umiejętności (w tym programistycznych), pozwala podnieść kompetencje nauczycieli i uczniów.

Polska jako jeden z trzech krajów na świecie uczestniczyła w programie AI4Youth od początku jego istnienia tj. od 2019 roku. Dotychczasowe działania w Polsce objęły ponad 320 uczniów i ponad 60 nauczycieli.

W obecnej, największej edycji, realizowanej w ramach projektu AI4Youth, Ministerstwo Rozwoju i Technologii umożliwiło uczestnictwo w projekcie dla 120 nauczycieli i aż 1800 uczniów z 60 szkół.

28 września br. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawiające korzyści wynikające z udziału w projekcie. Zapisy możliwe są poprzez stronę: https://ai4youth.edu.pl/spotkania-informacyjne/.

Projekt AI4Youth będzie szczególnie ciekawy dla szkół ponadpodstawowych:

  • podążających za najnowszymi trendami w edukacji,
  • przygotowujących uczniów w myśl rewolucji technologicznej,
  • których nauczyciele są entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii,
  • kształcących uczniów w sposób kreatywny i chcących tworzyć innowacje,
  • stawiających na rozwój kompetencji programistycznych wśród nauczycieli i uczniów.

W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zyskają:

  • widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania i analizowania danych,
  • rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych,
  • rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia,
  • nauczyciele realizujący działania w projekcie otrzymają od organizatora dodatkowe wynagrodzenie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracji do projektu szkoły znajdą na stronie: https://ai4youth.edu.pl/.