27 września 2021

„Jestże się poetą, czyli raczej tylko się bywa”? Twórczość Cypriana Kamila Norwida Twoimi oczami – zachęcamy do udziału w konkursach!

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Cypriana Kamila Norwida. To okazja, aby zgłębić twórczość tego wielkiego polskiego poety, prozaika, malarza, rzeźbiarza i filozofa. To również szansa na to, aby zastanowić się nad tym, kim dla nas jest Cyprian Kamil Norwid? Dziś, 24 września 2021 r. w 200-lecie urodzin Norwida, premier Mateusz Morawiecki ogłosił konkursy odnoszące się do twórczości naszego wybitnego rodaka. Zachęcamy, aby wziąć w nich udział!

Który konkurs jest dla Ciebie?

 „Bo piękno jest, żeby zachwycało… wszystko o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. 

 „Projekt: Norwid” 

 • Konkurs na projekt graficzny koszulki promującej życie i twórczość Norwida, skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju, w wieku 6-19 lat.
 • Inicjatywa odbywa się w 3 kategoriach wiekowych (6-10 lat, 11-14 lat, 15-19 lat).
 • Projekty będą zgłaszane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.norwid.pol.org.pl
 • Quiz wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie dla dzieci i młodzieży będzie realizowany online.
 • Szkolenia online dla nauczycieli polskich szkół poza granicami kraju, tj. scenariusze lekcji na temat poety do przedstawienia na lekcjach w młodszych i starszych klasach oraz dwa webinaria, jak poprowadzić te scenariusze a także przesłanie do 50 największych szkół polskich poza granicami kraju zestawów promocyjnych dotyczących Norwida.
 • Więcej informacji nt. „Projektu: Norwid”, organizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie można znaleźć na stronie https://ida.pol.org.pl/.

Konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce Norwidowskiej. 

 • Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje wydane w języku polskim w latach 2016-2021.
 • Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor, redaktor (w przypadku publikacji zbiorowej) lub inna osoba po uzyskaniu pisemnej zgody autora lub redaktora.
 • Informacje o konkursie będą podane na stronie internetowej organizatora – Instytutu De Republica (www.iderepublica.pl)

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid” 

 • Konkurs skierowany do uczniów wszystkich szkół plastycznych w Polsce.
 • Zadaniem konkursowym będzie twórcza interpretacja plastyczna wybranego utworu poety w formie: 1 – malarstwo, collage, techniki mieszane, 2 – rysunek, grafika, 3 – mała forma rzeźbiarska w celu uczczenia 200-lecia urodzin artysty.
 • Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora – Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach https://www.plastyk.kielce.pl/wydarzenia/konkursy/pudelko-zwane-wyobrazniacyprian-kamil-norwid/

Dodatkowe informacje: