24 września 2021

Spotkanie promujące projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego,

 

Do 30 listopada 2021 r. trwa IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 29 września 2021 r. o godzinie 13.00 na platformie Teams odbędzie się webinarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół zainteresowanych udziałem w projekcie. Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godzin.

Link i szczegółowe informacje nt. spotkania promującego projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór – 29.09.2021 r. można uzyskać u Pani Beaty Likos-Grzesiak tel. kom: 797-011-632 adres mailowy: blgrzesiak@frse.org.pl lub Pani Pauliny Misiak tel. kom. 510-386-531 adres mailowy: pmisiak@frse.org.pl.