23 września 2021

Zarządzenie nr 129.2021 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych oraz Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki