23 września 2021

Konkursy organizowane w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”

Urząd  Transportu  Kolejowego  prowadzi  liczne  działania  promujące   bezpieczeństwo  oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski  projekt  pn.  „Kampania  Kolejowe  ABC”  skierowany  do  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach

„Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W celu rozszerzenia działań edukacyjnych w ramach projektu powstała gra na urządzenia mobilne „Kolejowe ABC”. Jest to bezpłatna aplikacja, która w interaktywny sposób bawi i uczy zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania na terenach kolejowych.

Do tej pory w ramach aplikacji zostało przeprowadzonych 8 konkursów, w których wzięło udział ponad 22 tysiące uczestników. Aby zainteresować tematyką bezpieczeństwa na kolei jeszcze większą liczbę dzieci, Urząd Transportu Kolejowego kolejny raz organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski.

Głównymi celami konkursu są:

  1. propagowanie zasad    bezpieczeństwa    oraz    wartości    i    wzorców    związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego,
  2. zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa na obszarach kolejowych,
  3. nauka poprzez zabawę, rozwijanie kreatywne dzieci i młodzieży.

Konkursy organizowane będą w następujących terminach:

  1. „Kolej na bezpieczeństwo”: od 22 września 2021 r. do 6 października 2021.
  2. „Na tropie bezpieczeństwa”: od 13 października 2021 r. do 27 października 2021.
  3. „Ruszaj po przygodę i zdobądź nagrodę”: od 3 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021.
  4. „Kolejowa wyprawa po nagrody”: od 24 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021.

Zgłoszenie do konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.

Główną  nagrodą  w  każdym   konkursie  jest  edukacyjne  miasteczko   ruchu  drogowego    z elementami kolejowymi oraz udział zwycięskiej klasy w specjalnych zajęciach edukacyjnych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się w pobliżu torów, na przejazdach kolejowo-drogowych, peronach i stacjach.

Więcej informacji na temat aktualnych działań i konkursów można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.