20 września 2021

Ważne! Nowa karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie[1] w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[2], które weszło w życie we wrześniu br. (14 dni po opublikowaniu).

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[3] wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

Nowelizacja rozporządzenia wynikała z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego w związku z uchyleniem ustawy o ochronie danych osobowych[4] oraz nowelizacją ustawy o systemie oświaty[5] dokonaną art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z obowiązkiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Zaproponowane rozwiązanie dotyczyło skreślenia we wzorze załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, w części II „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” wyrazów: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).”, w związku z czym konieczne było określenie nowego wzoru Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Ponadto, w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, pn. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” usunięto informację  o posiadaniu przez uczestnika wypoczynku szczepienia ochronnego przeciwko durowi. Obecnie szczepienie przeciwko durowi nie należy do szczepień obowiązkowych i wymaganie tego szczepienia oraz – co za tym idzie – jego potwierdzenie, nie znajduje uzasadnienia.

Dodatkowo w Karcie wprowadzone zostały zmiany porządkujące.

W związku z powyższym prosimy wszystkich organizatorów wypoczynku oraz dyrektorów szkół i placówek o zapoznanie się ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży i prosimy o stosowanie dla wszystkich uczestników wypoczynku nowego wzoru Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dostępnej pod podanym niżej odnośnikiem.