20 września 2021

Konkurs na spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 oraz zachęcanie do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Konkurs prowadzony będzie w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji). Uczestnikami mogą być osoby fizyczne (dzieci za zgodą opiekuna prawnego/rodzica) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Szczegółowe informacje: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/20219,SzczepimySie-konkurs-Wojewody-Swietokrzyskiego.html

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU
Data: 2021-09-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 244 KB