16 września 2021

Bezpłatna sesja edukacyjna „Historia magistra vitae est?”

16 października w Państwowym Muzeum na Majdanku odbędzie się I. edycja sesji edukacyjnej o tytule „Historia magistra vitae est?”. Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku – doświadczenie nauczyciela i edukatora.

Nadchodzące wydarzenie jest w całości dedykowane pedagogom i dotyczy pozaszkolnej edukacji historycznej oraz wizyt w poobozowych miejscach pamięci. Celem spotkania jest poznanie i porównanie dwóch dydaktycznych perspektyw – nauczyciela i muzealnika.

Udział w sesji jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Szczegółowe informacje: http://www.majdanek.eu/pl/news/historia_magistra_vitae_est/1479